Расписание занятий

Расписание 5 классов

КЛАСС

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КАБИНЕТ

5 “А”

Григорьева Л.С.

13

5 “Б”

Зелендинова В.А.

7

5 “В”

Морозова С.А.

11

5 “Г”

Романенко Т.В.

8

5 “Д” Архипов С.А.

3

5 “Е” Шилова А.В. 10

Расписание учебных занятий 5 классы

Расписание 6 классов

КЛАСС

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КАБИНЕТ

6 “А”

Дрыга Е.К.

15

6 “Б”

Гордеева И.Н.

14

6 “В”

Смычкова В.В.

16

6 “Г”

Зыкова Е.И.

17

6 “Д” Гринкевич Е.Ф.

3

Расписание учебных занятий 6 классы

Расписание 7 классов

КЛАСС

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КАБИНЕТ

7 “А”

Горностаева А.В.

7

7 “Б”

Ковалева В.В.

19

7 “В”

Козловская М.А.

8

7 “Г”

Трафимова  Т.Н.

11

7 “Д” Бондарева Л.А.

10

Расписание учебных занятий 7 классы

Расписание 8 классов

КЛАСС

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КАБИНЕТ

8 “А”

Демидчик А.В.

13

8 “Б”

Грабеня Л.В.

15

8 “В”

Дроздова Ж.В.

9

8 “Г”

Плещеева О.А.

18

8 “Д”

Федотова А.О. 17

Расписание учебных занятий 8 классы

Расписание 9 классов

КЛАСС

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КАБИНЕТ

9 “А”

Царикова М.С.

18

9 “Б”

Лаганцова Г.Ф.

14

9 “В”

Баранова К.Н.

12

9 “Г”

Симкина Т.А.

19
9 “Д” Дудко Г.В. 17

Расписание учебных занятий 9 классы

Расписание 10 класса

КЛАСС

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КАБИНЕТ

10 “А”

Ковалева Н.В.

4

Расписание учебных занятий 10 класс

Расписание 11 класса

КЛАСС

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КАБИНЕТ

11 “А”

Турбинская Г.В.

9

Расписание учебных занятий 11 класс