Каб любiць сваю Радзiму, трэба ведаць аб ей як мага больш. Таму ý рамках беларускага чацвярга ,14 лiстапада, у групе падоý жанага дня 1 «Г» класа прайшоý гульневы падворак «Гарэза». На мерапрыемстве вучнi з задавальненнем гулялi ý беларускiя народныя гульнi: « У ката», «Бульба», «Слуцкiя паясы», «Гладышыкi». Занятак вельмi спадабаý ся вучням. Такiя мерапрыемства на карысць дзецям, яны фармiруюць цiкавасць да гiстарычнага мiнулага свайго народа, яго побыту, выхоýваюць павагу да памяцi продкаý, роднай мовы.