26 сакавiка  у 3 «В» класе адбылася вiктарына «Загаданачка».

У госцi да вучняу гаспадыня Беларуская Мова прывяла сваiх сяброу дапамагатых: Лiтару, Гук, Сказ, Тэкст, Слоунiк. Разам з вучнямi яны разгадвалi  загадкi-рыфмаванкi, загадкi-задачкi, рабiлi  iлюстрацыi да загадак-малюнкау. Вучнi працавалi у парах i групах над разгадваннем складаных крыжаванак i рэбусау.

У вынiку вiктарыны лепшыя вучнi атрымалi узнагароды.