У беларускамоўны чацвер, 24 сакавіка, для вучняў пятых класаў была праведзена літаратурна-музычная кампазіцыя «Над Белай руссю — белы бусел», накіраваная на фарміраванне пачуцця гонару за Бацькаўшчыну; знаёмства вучняў з белым буслом — сімвалам Беларусі; з песнямі, вершамі, прыказкамі і прымаўкамі, у якіх расказваецца пра гэту птушку. Удзельнікі мерапрыемства зрабілі вывад, што трэба клапаціцца аб прыродзе, каб нашы птушкі не засталіся толькі ў вершах, малюнках і фотаздымках.